یکی از مهندسین اوین برای حل مشکلات به منطقه مورد نظر مشتریان رفت

October 12, 2019
آخرین اخبار شرکت یکی از مهندسین اوین برای حل مشکلات به منطقه مورد نظر مشتریان رفت

در تاریخ 12 اکتبر ، مهندس وانگ از ایوان برقی برای کمک به یکی از مشتریان ایوان برای حل مشکلات موجود در یک تثبیت کننده ولتاژ سه فاز با قدرت بالا به محل مورد نظر رفت. او با گفتن نحوه اتصال صحیح سیمها به پرسنل در محل کمک کرد.