شروع به کار رسمی پس از جشنواره بهار

March 2, 2020
آخرین اخبار شرکت شروع به کار رسمی پس از جشنواره بهار

کلیه کارکنان شرکت تجهیزات برقی اوین (شانگهای) ، امروز بعد از تعطیلات بسیار طولانی جشنواره بهار ، کار خود را رسما آغاز می کنند. در ابتدا قرار بود کار خود را از 3 فوریه شروع کنیم. کارمندان در خانه کار می کردند و به صورت آنلاین تجارت می کردند. این خبر بسیار خوبی است که کنترل و پیشگیری از پنومونی کوروی ویروس رمان به طور مؤثر کار می کند.